Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

EU-suhteet - Suomen suurlähetystö, Teheran : EU ja Iran

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Teheran

Embassy of Finland
No. 2, Haddadian St., Mirzapour St.,
Dr. Shariati Ave, Qeytarieh, Tehran 19336, Iran
S-posti: sanomat.teh@formin.fi
Suomi | English | Svenska |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Euroopan unioni ja Iranin islamilainen tasavalta

Euroopan unioni ja muu maailma

Euroopan unioni (EU) on hyvä esimerkki rauhanomaisen yhteistyön mukanaan tuomista eduista aiemmin sotien repimälle mantereelle. Nykyään EU on maailman suurin kehitysavun ja humanitäärisen avun antaja ja toimii aktiivisesti globaalin köyhyyden voittamiseksi, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi sekä ympäristön ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ja parantamiseksi. 

EU:n ja Iranin välisten suhteiden mahdollisuudet

Euroopan unioni on Iranin islamilaisen tasavallan pääasiallinen kauppakumppani. Iran ja EU alkoivat kartoittaa yhteistyömahdollisuuksia vuonna 1998, ja neuvottelut kauppaa ja muuta taloudellista yhteistyötä sekä poliittista vuoropuhelua koskevista sopimuksesta käynnistettiin vuonna 2002. Neuvottelut kuitenkin keskeytyivät vuonna 2005. Niiden uudelleen käynnistäminen EU:n ja Iranin välillä lisäisi poliittista dialogia niin paikallisista kuin globaaleistakin kysymyksistä, auttaisi Irania jäsenyysneuvotteluissa Maailman kauppajärjestön WTO:n kanssa ja edistäisi yhteistyön tiivistymistä monilla eri aloilla (mm. tiede ja teknologia, energia-, kuljetus- ja ympäristökysymykset, huumeiden vastainen sota, turvapaikka- ja maahanmuuttokysymykset, koulutus ja kulttuuri).

EU-Iran-yhteistyö

Euroopan unionin ja Iranin hallitukset tekevät yhteistyötä mm. seuraavissa kysymyksissä:

  • Tutkimuksen edistäminen Iranissa. Iranilaiset opiskelijat ja tutkijat ovat suorittaneet opintojaan ja tehneet tieteellistä tutkimusta eurooppalaisissa yliopistoissa EU:n Erasmus Mundus -ohjelman tuella. Erasmus Mundus tarjoaa stipendejä Euroopassa suoritettaviin maisteriopintoihin yhteistyössä eurooppalaisten yliopistojen, Iranin Tiede-, tutkimus- ja teknologiaministeriön sekä kuuden iranilaisen yliopiston kanssa. Projektin ensimmäisenä vuonna yli 50 iranilaista tutkijaa hyötyi ohjelman tarjoamista mahdollisuuksista.
  • Ihmisoikeuksien edistäminen. EIDHR (the European Instrument for Democracy and Human Rights) toimii tällä hetkellä YK:n virastojen kanssa ihmisoikeussuojelun ja -kasvatuksen aloilla.
  • Olojen parantaminen vankiloissa. EU työskentelee Iranin oikeuslaitoksen kanssa rikosoikeudellisen uudistuksen luomiseksi.
  • Afgaanipakolaisten auttaminen. EU on toiminut yhteistyössä YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun viraston (UNHCR) kanssa auttaakseen Iranin hallitusta palauttamaan tai sopeuttamaan Iranista turvapaikan saaneita afgaanipakolaisia, joita on maassa noin kaksi miljoonaa.
  • Huumeiden vastainen työ. Euroopan komissio tukee Iranian Drugs Control Headquarters'ia sekä huumeongelman ratkaisemiseksi työskenteleviä iranilaisia kansalaisjärjestöjä kuten "Omid-e Now":ta.
  • Katastrofiapu. Bamin kaupungin vahingoiduttua tuhoisassa maanjäristyksessä vuonna 2003 EU:n humanitäärinen alaorganisaatio ECHO auttoi kaupungin asukkaita yli 120 miljardilla Iranin rialilla.

EU:n ja Iranin kahdenvälinen yhteistyö kehittynee myös monilla muilla aloilla, kun EU ja Iran saattavat valmiiksi poliittiset-, kaupalliset- ja yhteistyösopimuksensa.

EU ja Iranin ydinohjelma

EU tukee voimakkaasti ydinaseiden leviämistä rajoittavaa sopimusta (Non-Proliferation Treaty, NPT), jonka myös Iran ratifioi vuonna 1970. EU ei kyseenalaista Iranin oikeutta käyttää ydinenergiaa rauhanomaisiin tarkoituksiin, mutta kuten kaikkien muidenkin NPT-jäsenten kohdalla, ehtona on, ettei se kehitä ydinaseita tai muutoin lisää globaalia ydinvarustelua. Tästä syystä kaikkien ydinvoimaan liittyvien toimien on oltava läpinäkyviä kansainväliselle yhteisölle ja kansainvälisen ydinenergiajärjestön IAEA:n täyden kontrollin alla.

EU on toistuvasti ilmaissut tukevansa täysin kaikkia pyrkimyksiä neuvotteluratkaisun löytämiseksi ydinohjelmakiistaan. Jotta neuvottelut veisivät tilannetta aidosti eteenpäin, niitä tulee kuitenkin täydentää IAEA:n vaatimilla luottamusta rakentavilla toimilla Yhdistyneiden kansakuntien Turvallisuusneuvoston päätösten mukaisesti.

Iranilla on tässä vaiheessa tehtävä strateginen valinta; etääntyä entisestään kansainvälisestä yhteisöstä tai toisaalta lähentyä ja osallistua laajaan, kaikkia osapuolia hyödyttävään yhteistyöhön.

Lisälukemista:

Euroopan komissio ja Iran (in English)

Euroopan parlamentti

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 8.4.2014


© Suomen suurlähetystö, Teheran | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot