Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

EU-suhteet - Suomen suurlähetystö, Teheran : EU ja Iran

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Teheran

Embassy of Finland
No. 2, Haddadian St., Mirzapour St.,
Dr. Shariati Ave, Qeytarieh, Tehran 19336, Iran
S-posti: sanomat.teh@formin.fi
Suomi | English | Svenska |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Euroopan unioni ja Iranin islamilainen tasavalta

Euroopan unioni ja muu maailma

Euroopan unioni (EU) on hyvä esimerkki rauhanomaisen yhteistyön mukanaan tuomista eduista aiemmin sotien repimälle mantereelle. Nykyään EU on maailman suurin kehitysavun ja humanitäärisen avun antaja ja toimii aktiivisesti globaalin köyhyyden voittamiseksi, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi sekä ympäristön ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ja parantamiseksi.

EU:n ja Iranin välisten suhteiden mahdollisuudet

Euroopan unioni on Iranin islamilaisen tasavallan pääasiallinen kauppakumppani. Iran ja EU alkoivat kartoittaa yhteistyömahdollisuuksia vuonna 1998, ja neuvottelut kauppaa ja muuta taloudellista yhteistyötä sekä poliittista vuoropuhelua koskevista sopimuksesta käynnistettiin vuonna 2002. Neuvottelut kuitenkin keskeytyivät vuonna 2005.

EU on kohdistanut pakotteita Iraniin sen ydinohjelman vuoksi vuodesta 2007 alkaen ja maan ihmisoikeustilanteen vuoksi vuodesta 2011 alkaen. Ydinohjelmasopu (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA) saatiin aikaiseksi vuonna 2015 ja sen myötä Iranin ydinohjelman johdosta asetettujen talous- ja rahoituspakotteiden soveltaminen keskeytettiin tammikuussa 2016, kun Kansainvälinen atomienergiajärjestö (IAEA) vahvisti, että Iran oli pannut täytäntöön JCPOA:ssa sovitut ydinohjelmaan liittyvät toimenpiteet.

Vaikka ydinohjelman takia asetetut pakotteet keskeytettiin, Iranin ihmisoikeustilanteen vuoksi asetetut pakotteet pysyvät voimassa.

Iranin ydinsovun myötä EU ja Iran ovat avoimempia yhteistyölle ja poliittiselle keskustelulle. Yhteistyön tiivistymistä odotetaan monilla aloilla (mm. tiede ja teknologia, energia-, kuljetus- ja ympäristökysymykset, huumeiden vastainen sota, turvapaikka- ja maahanmuuttokysymykset, koulutus ja kulttuuri). Iran haaveilee Maailman kauppajärjestön WTO:n jäsenyydestä, ja läheisempi yhteistyö EU:n kanssa voi auttaa maata jäsenyysneuvotteluissa.

EU-Iran-yhteistyö

Euroopan unionin ja Iranin hallitukset tekevät yhteistyötä mm. seuraavissa kysymyksissä:

  • Tutkimuksen edistäminen Iranissa. Iranilaiset opiskelijat ja tutkijat ovat suorittaneet opintojaan ja tehneet tieteellistä tutkimusta eurooppalaisissa yliopistoissa EU:n Erasmus Mundus -ohjelman tuella. Erasmus Mundus tarjoaa stipendejä Euroopassa suoritettaviin maisteriopintoihin yhteistyössä eurooppalaisten yliopistojen, Iranin Tiede-, tutkimus- ja teknologiaministeriön sekä kuuden iranilaisen yliopiston kanssa. Projektin ensimmäisenä vuonna yli 50 iranilaista tutkijaa hyötyi ohjelman tarjoamista mahdollisuuksista. Erasmus Mundus –ohjelman lisäksi EU on avannut Erasmus +-ohjelman, Marie Curie –tutkimusohjelman sekä Horizon 2030 –tutkimusohjelman iranilaisille opiskelijoille ja tutkijoille.
  • Ihmisoikeuksien edistäminen. EIDHR (the European Instrument for Democracy and Human Rights) toimii tällä hetkellä YK:n virastojen kanssa ihmisoikeussuojelun ja -kasvatuksen aloilla.
  • Olojen parantaminen vankiloissa. EU työskentelee Iranin oikeuslaitoksen kanssa rikosoikeudellisen uudistuksen luomiseksi.
  • Afgaanipakolaisten auttaminen. EU on toiminut yhteistyössä YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun viraston (UNHCR) kanssa auttaakseen Iranin hallitusta palauttamaan tai sopeuttamaan Iranista turvapaikan saaneita afgaanipakolaisia, joita on maassa noin kaksi miljoonaa.
  • Huumeiden vastainen työ. Euroopan komissio tukee Iranian Drugs Control Headquarters'ia sekä huumeongelman ratkaisemiseksi työskenteleviä iranilaisia kansalaisjärjestöjä kuten "Omid-e Now":ta.
  • Katastrofiapu. Bamin kaupungin vahingoiduttua tuhoisassa maanjäristyksessä vuonna 2003 EU:n humanitäärinen alaorganisaatio ECHO auttoi kaupungin asukkaita yli 120 miljardilla Iranin rialilla.

Lisälukemista:

Euroopan komissio ja Iran (in English)

Euroopan parlamentti

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 31.5.2017


© Suomen suurlähetystö, Teheran | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot