Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Oleskelulupa - Suomen suurlähetystö, Teheran : Palvelut : Oleskelulupa

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Teheran

Embassy of Finland
No. 2, Haddadian St., Mirzapour St.,
Dr. Shariati Ave, Qeytarieh, Tehran 19336, Iran
S-posti: sanomat.teh@formin.fi
Suomi | English | Svenska |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Oleskeluluvan jättäminen

Oleskelulupahakemukset liitteineen jätetään henkilökohtaisesti (ei muulla tavoin) Teheranin suurlähetystöön. Hakemuksia otetaan vastaan ainoastaan ajanvarauksella. Ajat varataan suurlähetystön sähköpostiosoitteesta consulate.teh@formin.fi.

Suomen Teheranin suurlähetystö käsittelee iranilaisten ja vakituisesti Iranin oleskeluluvalla maassa asuvien muiden maiden kansalaisten oleskelulupahakemuksia. Hakijan on voitava esittää voimassa oleva Iranin oleskelulupa.  Ilman voimassa olevaa Iranin oleskelulupaa hakemuksia ei voida ottaa vastaan. Iranin viisumi ei ole osoitus vakituisesta asuinpaikasta.

Hakemuksen jättämisen yhteydessä hakijalta otetaan sormenjäljet. Jokaisella hakijalla on oltava oma hakemus, myös alaikäisillä.

Kaikkien asiakirjojen tulee olla joko suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä. Farsinkieliset alkuperäiset todistukset tulee kääntää englanniksi ja käännökset tulee legalisoida Iranin ulkoministeriössä ja sen jälkeen Suomen Teheranin suurlähetystössä (katso tarkemmin verkkosivujen kohta Palvelut).

Ellei hakijan vakituinen asuinpaikka ole Iranissa hakemukset jätetään seuraaviin suurlähetystöihin:

  • Afganistanin kansalaisten tulee asioida Suomen New Delhin suurlähetystössä
  • Pakistanin kansalaisten tulee asioida Suomen Abu Dhabissa sijaitsevassa suurlähetystössä ja
  • Irakin kansalaisten tulee asioida Suomen Ankaran suurlähetystössä

Oleskelulupahakemuksen käsittelymaksun voi suorittaa edustustossa käteisenä euroissa. EnterFinlandin kautta pystyy myös maksamaan elektronisesti. Käsittelymaksua ei palauteta päätöksestä riippumatta.

Oleskelulupahakemukset käsitellään ja päätökset tehdään Maahanmuuttovirastossa Suomessa. Tarkempaa tietoa oleskelulupahakemusten jättämisestä ja käsittelystä löytyy Maahanmuuttoviraston kotisivuilta www.migri.fi. Hakemusten päätökset tehdään Migrissä. Päätöksestä informoidaan kun se on saapunut Teheraniin. Suurlähetystö ei toimita väliaikatietoja hakemuksen prosessoinnista.

On hyvä huomata että päätöksen/lupakortin saapuminen Teheraniin kestää vähintään kuukauden siitä kun päätös on tehty Migrissä.

Oleskelulupa

Ulkomaalainen tarvitsee oleskeluluvan yli kolme kuukautta kestävään oleskeluun Suomessa. Oleskelulupa tarvitaan pääsääntöisesti myös tätä lyhyempää työskentelyä varten.

Perusteet oleskeluluvan myöntämiselle

Oleskelulupakortti

Oleskelulupa voidaan myöntää muun muassa seuraavin perustein: perheside Suomeen, opiskelu, työnteko, suomalainen syntyperä, paluumuutto Suomeen, humanitaariset syyt tai muu erityinen syy.

EU:n viisumisääntöjen mukaan Schengen-viisumin myöntämisen edellytyksenä on muun muassa se, että henkilö poistuu Schengen-alueelta ennen viisumin voimassaolon päättymistä. Siksi viisumia ei voida myöntää henkilölle, joka tulisi Suomeen hakemaan oleskelulupaa tai odottamaan päästöstä vireillä olevassa oleskelulupa-asiassa. Tämä koskee myös Suomen kansalaisten perheenjäseniä.

Tarvitsenko oleskeluluvan?

Muiden Pohjoismaiden (Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti) kansalaiset voivat vapaasti tulla Suomeen ja oleskella Suomessa ilman oleskelulupaa. He eivät myöskään tarvitse työntekijän oleskelulupaa.

EU:n jäsenmaiden kansalaisilta ja heihin rinnastettavilta (Liechtenstein, Sveitsi) kansalaisilta ei vaadita oleskelulupaa.

Oleskelu tulee kuitenkin rekisteröidä Maahanmuuttovirastossa viimeistään kolmen kuukauden kuluttua maahan saapumisesta.

Miten lupaa haetaan?

Työntekoa, opiskelua ja perheenyhdistämistä varten oleskelulupa-anomuksen voi täyttää sähköisesti. Sitä varten tulee

  • rekisteröityä EnterFinland-palvelussa (https://enterfinland.fi/)
  • käydä henkilökohtaisesti lähtömaassa Suomen edustustossa

Oleskelulupaa voi hakea myös täyttämällä lomakkeen käsin ja asioimalla henkilökohtaisesti lähtömaassa Suomen edustustossa. Päätöksen tekee Maahanmuuttovirasto. Kunniakonsulaatit eivät voi ottaa hakemuksia vastaan.

Enter Finland

Joissakin tapauksissa lupahakemuksen voi tehdä perhesiteen tai jonkin muun syyn perusteella Suomessa Maahanmuuttovirastossa.

Hakemus tulee täyttää huolella ja sen tulee olla allekirjoitettu. Tarvittavat liiteasiakirjat on hankittava etukäteen ennen hakemuksen jättämistä. Hakemuksen kielet ovat suomi, ruotsi ja englanti.

Kaikkien liitteiden tulee olla käännetty joillekin näistä kielistä. Hakemusta jätettäessä hakijalta otetaan sormenjäljet.

Hakemusta ei voi jättää asiamiehen tai postin välityksellä.

Lähes kaikki hakemukset voi nykyisin tehdä verkossa EnterFinland-palvelussa (https://enterfinland.fi/).

Lisätietoja oleskeluluvan hakemisesta ulkoministeriön verkkosivuilta.

Mitä oleskelulupa maksaa?

Oleskelulupamaksu peritään etukäteen hakemusta jätettäessä.

Hinnastot löytyvät sekä Maahanmuuttoviraston sivuilta  että edustuston sivulta (vasemman palkin Palveluhinnasto).

Käsittelymaksua ei palauteta, vaikka päätös olisi kielteinen.

Kuinka kauan hakemuksen käsittely kestää?

Hakemuksen käsittelyaikaa on vaikea määritellä täsmällisesti. Käsittelyaikaan vaikuttaa myös se, joudutaanko hakemukseen pyytämään lisäselvityksiä. Edustusto ei voi vaikuttaa Maahanmuuttoviraston käsittelyaikaan.

Keskimääräiset käsittelyajat löytyvät Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta.

Oleskelulupakortti

Mikäli hakija saa myönteisen oleskelulupapäätöksen, saa hän biometriset tunnisteet sisältävän oleskelulupakortin. Kortti on voimassa enintään viisi vuotta, jonka jälkeen se tulee uusia. Uutta korttia voi hakea vain Suomessa Maahanmuuttovirastolta.

Oleskelulupakortti ei ole sidottu tiettyyn passiin, mutta kortin ja passin henkilötietojen on vastattava toisiaan. Kortti on siis uusittava, mikäli passissa olevat henkilötiedot muuttuvat.

Jos hakijalla on oleskelulupatarra vanhassa passissa ja passi vaihdetaan uuteen, on haettava korttia.

Mikäli kortti varastetaan tai se katoaa, tulee kortin haltijan tehdä asiasta ilmoitus poliisille.

Oleskeluluvan haltijan, joka on viisumivelvollisen maan kansalainen, tulee toimittaa poliisi-ilmoitus kadonneesta tai varastetusta oleskelulupakortista Suomen edustustolle ja hakea uutta oleskelulupaa päästäkseen Suomeen.

Oleskeluluvan tuomat oikeudet

Oleskeluluvan saanut henkilö voi asua, oleskella ja liikkua Suomessa sekä poistua maasta ja palata maahan luvan voimassaoloaikana. Työntekijän oleskelulupa oikeuttaa myös tekemään työtä Suomessa.

Oleskeluluvan saanut henkilö voi myös alle kolmen kuukauden ajan oleskella ja liikkua Schengen-alueella, mikäli hän ei ole kohdemaahan maahantulokiellossa.

Oleskeluluvan voimassaolo

Määräaikainen oleskelulupa voi olla joko tilapäinen (B-lupa) tai jatkuva (A-lupa). Suomessa oleskelun tarkoitus vaikuttaa siihen, minkälainen ja minkä pituinen lupa henkilölle voidaan myöntää.

Työntekijän oleskelulupa on tilapäinen (B) tai jatkuva (A) työn luonteesta riippuen.

Opiskelijan oleskelulupa on aina luonteeltaan tilapäinen (B).

Perhesiteen perusteella myönnetty oleskelulupa on voimassa enintään saman ajan kuin perheenkokoajalle myönnetty lupa. Luvan laji (A tai B) riippuu perheenkokoajan luvasta.

Ensimmäinen lupa on yleensä vuoden mittainen, ellei lupaa nimenomaisesti haeta lyhyemmäksi ajaksi. Henkilö, jolla on jatkuva oleskelulupa, voi saada siihen jatkoa enintään neljä vuotta kerrallaan.

Kahden vuoden tilapäisen oleskelun jälkeen oleskelulupa myönnetään jatkuvana, jos luvan myöntämisen edellytykset ovat yhä voimassa.

Määräaikaisen oleskeluluvan saatuaan ulkomaalaisen tulee hyvissä ajoin huolehtia, että hän oleskelun jatkuessa yli määräaikaisen oleskeluluvan voimassaolon jättää jatkolupahakemuksen. Jatkolupaa voi hakea vain Suomessa Maahanmuuttovrastolta.

Pysyvän oleskeluluvan voi saada aikaisintaan kun on oleskellut Suomessa yhtäjaksoisesti neljä vuotta jatkuvalla oleskeluluvalla. Pysyvä oleskelulupa on voimassa toistaiseksi.

Oleskeluluvan peruminen

Määräaikainen tai pysyvä oleskelulupa perutaan, kun ulkomaalainen on muuttanut pysyvästi pois Suomesta tai hän on pysyvässä tarkoituksessa oleskellut yhtäjaksoisesti kaksi vuotta maan ulkopuolella.

Oleskelulupakortin katoaminen

Jos asiakas on viisumivelvollisen maan kansalainen, on hänen ensisijaisesti haettava ensimmäistä oleskelulupaa ulkomaan edustustosta palatakseen Suomeen, vaikka hänellä olisi voimassa oleva oleskelulupa. Jatkolupahakemusta ei voi jättää edustustoon.

Tähän tarkoitukseen ei voida lähtökohtaisesti myöntää viisumia, sillä Schengen-säännöstön mukainen paluuehto ei täyty. VLTV-viisumi voidaan myöntää ainoastaan viisumisäännöstön tarkoittamissa tilanteissa, kuten vakavassa humanitaarisessa tilanteessa – ei esimerkiksi hakijan kiireen, lentolipun menetyksen tai oleskeluluvan hinnan vuoksi.

Jos edustusto ei myönnä viisumia, asiakkaan on siis haettava oleskelulupaa voidakseen palata Suomeen.

Vanhentunut oleskelulupakortti

Asiakas hakee uutta oleskelulupaa Suomen ulkomaan edustustosta. Tähän tarkoitukseen ei voida myöntää viisumia, sillä Schengen-säännöstön mukainen paluuehto ei täyty.

VLTV-viisumi voidaan myöntää ainoastaan viisumisäännöstön tarkoittamissa tilanteissa, kuten vakavassa humanitaarisessa tilanteessa – ei esimerkiksi hakijan kiireen, lentolipun menetyksen tai oleskeluluvan hinnan vuoksi.

Mikäli edustusto ei voi myöntää viisumia viisumisäännösten mukaisesti, asiakkaan on haettava oleskelulupaa ennen Suomeen palaamistaan.

Ilmoitus väestötietorekisteriin

Väestötietolain nojalla henkilö, jonka tarkoitus on oleskella ulkomailla yli kolme kuukautta, on tehtävä ilmoitus väestötietorekisteriin joko tilapäisestä oleskelusta tai pysyvästä muutosta ulkomaille.

Lisätietoa:

Faktaruutu: Oleskelulupa

Oleskeluluvan hakeminen Teheranin suurlähetystöstä

Oleskelulupahakijan tulee varata aika haastatteluun oleskelulupahakemuksen jättämistä varten. Ottakaa yhteyttä ensisijaisesti sähköpostilla: consulate.teh@formin.fi

Hakemusten käsittely ja käsittelymaksut

Hakemuksia otetaan vastaan edustustossa ma - ke klo 9.00 - 12.00.

Hakijalla tulee olla mukanaan kaikki tarvittavat liitteet tai hakemusta ei oteta vastaan. Hakemuksesta ja sen liiteasiakirjoista tulee esittää A4-kokoiset kopiot hakemusta jätettäessä. Suurlähetystö ei ota kopioita.

Käsittelymaksut maksetaan käteisellä euroissa palveluhinnaston mukaisesti.

Hakemusten käsittelyajat Maahanmuuttovirastossa vaihtelevat haettavan luvan mukaan, joten päätöksen saamiseen menee aikaa. Opiskelijoiden ja työntekijöiden oleskelulupahakemukset käsitellään n. kahdessa kuukaudessa. Perheenjäsenten oleskelulupapäätöksen tekemiseen kuluu keskimäärin kuusi kuukautta.

Keskimääräiset käsittelyajat löytyvät Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta.

 Asiakirjojen toimittaminen

 Asiakirjojen suuresta määrästä johtuen edustusto ei voi välittää asiakirjoja oleskeluluvanhakijoille. Asiakirjat tulee toimittaa suoraan oleskeluluvanhakijalle.

Yleiset vaatimukset oleskeluluvan hakemiseen

Kaikkien oleskelulupaa hakevien, riippumatta oleskeluluvan tyypistä, on täytettävä seuraavat vaatimukset:
          - Hakijan on oltava itse paikalla hakemusta jättämässä - kaikki hakijat 
             haastatellaan ja hakijoilta otetaan sormenjäljet
          - Kaikki asiakirjat tulee esittää alkuperäisinä
          - Hakijan on itse tai avustavan henkilön avulla täytettävä
             oleskelulupahakemuslomake vaadittavine liitteineen
          - Hakemus tulee täyttää huolella ja sen tulee olla allekirjoitettu
          - Passin tulee olla voimassa vähintään sille ajalle, jolle oleskelulupaa haetaan
          - Passissa oltava vähintään kaksi (2) tyhjää sivua
          - Mukaan tulee liittää A4- kokoiset valokopiot kaikista passin sivuista, joilla on
            merkintöjä
          - Kaksi valokuvaa. Kuvan tulee olla suoraan edestä päin otettu ja
            korkeintaan kuusi (6) kuukautta vanha. Kuvan koko on oltava 36 x 47 mm ja  
            pään korkeus leuan kärjestä päälakeen 32- 36 mm. Taustan tulee olla kasvoja 
             vaaleampi. Valokuva ei saa olla käsitelty.
          - Oikeaksi todistettu syntymätodistus englanniksi käännettynä
          - Mukaan tulee liittää A4-kokoiset valokopiot kaikista hakemuksen yhteydessä
             esitettävistä asiakirjoista

Kaikkia lomakkeita on saatavilla edustustosta sekä Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta:
          - Oleskelulupahakemuslomakkeet 
          -  Valokuvaohjeet

 Lisäohjeet ja vaadittavat lisäliitteet oleskeluluparyhmittäin

 Oleskelulupa ulkomaalaisen puolisolle
          - Lomake OLE_PH1 
          - Vihkitoditus tai todistus parisuhteesta suurlähetystössä laillistettuna ja 
            englanniksi käännettynä 
          - Kopiot Suomessa asuvan ja Suomeen muuttavan perheenjäsenen passin
            kaikista sivuista, joilla on merkintöjä

Oleskelulupa Suomen kansalaisen puolisolle
          - Lomake OLE_PH2
          - Vihkitodistus tai todistus parisuhteesta suurlähetystössä laillistettuna ja 
             englanniksi käännettynä
           - Kopiot Suomessa asuvan ja Suomeen muuttavan perheenjäsenen passin   
             kaikista sivuista, joilla merkintöjä

Alaikäisten hakemukset
          - Lomake OLE_PH4 sekä PH4_plus 
          - Laillistettu englanniksi käännetty syntymätodistus, jossa mainitaan hakijan 
            molemmat vanhemmat
          - Huom! Alaikäisen lapsen vanhempien allekirjoitus lomakkeeseen.

Opiskelijat
          - Lomake OLE_OPI
          - Laillistetut selvitykset englanniksi käännettyinä aiemmista opinnoista sekä      
            mahdollisesta työskentelystä siten, että ne kattavat henkilöhistorian
             peruskoulun tai vastaavan lopettamisesta lähtien 
          - Kopio alkuperäisestä farsinkielisestä koulutusasiakirjasta (alkuperäinen
             asiakirja on oltava laillistettu Iranin Ulkoasiainministeriössä ja Suomen 
              suurlähetystössä Teheranissa)
          - Hyväksymiskirje oppilaitokseen 
          - 6000 euroa vastaava talletus hakijan omalla tilillä
          - jos opiskelut kestävät alle 2 vuotta, tulee vakuutuksen kattaa sairaskulut
             € 100 000 asti 
          - jos opiskelut kestävät vähintään 2 vuotta, tulee vakuutuksen kattaa sairaskulut
             € 30 000 asti 
          - Valokopiot kaikista hakemuksen yhteydessä esitettävistä asiakirjoista.
          - On suositeltavaa liittää mukaan englannin kielen todistus IELTS 5.0 tai 
             TOEFL 550

Työntekijät

Työntekijän oleskelulupahakemuksen voi panna vireille joko ulkomaalainen hakija tai työnantaja. Hakemuksen voi jättää Suomen edustustoon, työvoimatoimistolle tai kihlakunnan poliisilaitokselle. Työntekijän oleskelulupahakemus tulisi laittaa vireille kokonaisuutena edustustossa tai Suomessa, ts. jos hakemus jätetään edustustoon, tulee sen liitteeksi laittaa työnantajan täyttämä liitelomake työvoimatoimiston osapäätöksen saamiseksi. Lomake tulee toimittaa siinäkin tapauksessa, että lomakkeessa ei ole työvoimatoimiston osapäätöstä.

Oleskelulupahakemus elinkeinon harjoittamisen perusteella
          - Lomake OLE_EHA
          - Alkuperäiset todistukset aiemmasta työkokemuksesta alalla englanniksi 
             käännettyinä.

Oleskelulupahakemus työnteon perusteella
          - Lomake OLE_TY1 sekä TEM054 
          - Alkuperäiset todistukset aiemmasta työkokemuksesta alalla englanniksi
             käännettyinä.

Tutkija
          - Lomake OLE_TUT
          - Kopio alkuperäisestä farsinkielisestä opiskeluasiakirjasta (alkuperäinen 
            asiakirja on oltava laillistettu Iranin Ulkoasiainministeriössä ja Suomen
            suurlähetystössä Teheranissa).
          - Alkuperäiset opiskelu- ja työtodistukset englanniksi .
          - Tutkijan ja vastaanottavan tutkimuslaitoksen kanssa tehty 
             vastaanottajasopimus (Yliopiston kutsu myös mukana hakeville
             perheenjäsenille)  
           - On suositeltavaa liittää mukaan kansainvälinen englannin kielen todistus
             IELTS 5.0 tai TOEFL 550.

Oleskelulupapäätös ja oleskelulupakortti

Saatuaan tiedoksiannon Maahanmuuttovirastolta hakija tai tämän edustaja voi noutaa kirjallisen päätöksen Teheranin edustustosta. Oleskelulupapäätöksistä voi valittaa.

Oleskelulupakorttia hakemaan tultaessa mukaan tulee ottaa vain passi. Oleskelulupaa ei tarvitse tulla hakemaan edustustosta henkilökohtaisesti. Korttia hakemaan tulevan henkilön tulee esittää valtakirja ja henkilöllisyyden osoittava asiakirja.
 

© Suomen suurlähetystö, Teheran | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot