Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Visas - Suomen suurlähetystö, Teheran : Palvelut : Viisumit

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Teheran

Embassy of Finland
No. 2, Haddadian St., Mirzapour St.,
Dr. Shariati Ave, Qeytarieh, Tehran 19336, Iran
S-posti: sanomat.teh@formin.fi
Suomi | English | Svenska |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Viisumi

Suomi on ulkoistanut viisumihakemusten vastaanoton Iranissa VFS Globalin ylläpitämään viisumikeskukseen Teheranissa. Ulkoistamisen tavoitteena on helpottaa Schengen-viisumin hakemista Suomeen ja Viroon. Viisumikeskus ja sen puhelinpalvelu palvelevat asiakkaita englannin ja farsin kielellä.

Ajanvaraus viisumin hakemiseen tulee aina tehdä Suomen viisumikeskuksen nettisivuilla toimivasta sähköisestä ajanvarauksesta osoitteessa: appointmentfinland@vfshelpline.com. Hakemuslomakkeen voi täyttää  myös sähköisesti.

Viisumihakemus tulee aina jättää viisumikeskukseen henkilökohtaisesti, samalla otetaan valokuva ja sormenjäljet. Viisumikeskus perii jokaiselta hakijalta palvelumaksun.

Hakija voi halutessaan ostaa kuriiripalvelun esimerkiksi passin palauttamiseksi haluamaansa osoitteeseen Iranissa. Tästä ja muista palveluista saa tietoa Suomen viisumikeskuksen verkkosivuilta visa.finland.eu.

Suomen Teheranin suurlähetystö käsittelee jatkossakin kaikki viisumihakemukset ja tekee niihin päätökset.

VFS Global Viisumikeskuksen yhteystiedot Iranissa:

HUOM!

Haettaessa viisumia Suomeen ja Viroon tulee viisumihakemus jättää seuraavaan viisumikeskukseen (VAC):

Joint Visa Application Centre

4th Floor, Heravi Centre, Square Heravi,

Street Mousavi (Golestan 5th Street) District 4,

Tehran, Iran

Lähin metro-asema on Heravi, Teheranin metrolinja numero 3. Asema sijatsee Sayyad moottoritien varrella lähellä Heravin aukiota luoteis Teheranissa

                                                                            

Aukioloaika:       su – to    8.00 – 17.00
Hakemusten vastaanotto: 8.00 – 15.00
Passien luovutus:             15.00 – 17.00
 

Ajanvaraus:       appointmentfinland@vfshelpline.com
Verkkosivut:       visa.finland.eu
Sähköposti:        info.finlandiran@vfshelpline.com
Puhelinpalvelu:   +98 21 2767 4000
 


Viisumin hakuperusteet

Iranin kansalainen tarvitsee viisumin matkustaakseen Schengen-alueelle.

Jos oleskelet laillisesti Iranissa, voit hakea viisumia Suomen viisumikeskuksesta VFS Globalista. Kolmannen maan kansalaisen tulee esittää voimassaoleva työ- tai oleskelulupa Iraniin.

Viisumi voidaan myöntää korkeintaan 90 päivän oleskelulle 180 päivän sisällä. Viisumi voi olla yksikerta-, kaksikerta- tai monikertaviisumi. Viisumilla voi matkustaa kaikissa Schengen-alueen maissa ellei viisumiin ole toisin merkitty. Viisumin voimassaolon päättyessä on poistuttava Schengen-alueelta. Viisumilla ei saa tehdä ansiotyötä Schengen-alueella.

Jos oleskelun kesto ylittää 90 päivää, on haettava oleskelulupaa. Oleskelulupa tarvitaan myös lyhytaikaiseen työntekoon ja työharjoitteluun.

Schengen-alueeseen kuuluvat seuraavat valtiot: Alankomaat (Hollanti), Belgia, Espanja, Islanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tsekki, Unkari ja Viro.

Iso-Britannia ja Irlanti eivät kuulu Schengen-alueeseen.

Lisäksi Schengenin sopimusta ei sovelleta Bulgariaan, Romaniaan ja Kyprokseen.

Viisumin saaminen ei ole subjektiivinen oikeus. Viisumipäätös perustuu hakemukseen ja sen liitteissä annettuihin tietoihin sekä mahdollisessa haastattelussa esiin tulleisiin seikkoihin. Suurlähetystö käsittelee kunkin viisumihakemuksen yksilöllisesti, eikä hakemuksia voi verrata keskenään. Viisumi voidaan myöntää hakemuksen mukaisesti,  lyhyemmälle ajalle tai jättää kokonaan myöntämättä.

Viisumihakemuksen osalta ainoastaan hakijaa pidetään asianosaisena häntä koskevassa viisumiasiassa. Hakija voi kirjallisesti valtuuttaa kutsujan tai muun henkilön edustamaan itseään, jolloin valtuutettu henkilö saa samat tiedot kuin hakija.

Kielteisen päätöksen perusteiden ilmoittamisessa käytetään viisumisäännöstön mukaista vakiomuotoista lomaketta, johon on koottu erilaiset perusteet, joiden johdosta voidaan tehdä kielteinen viisumipäätös. Tämän lisäksi muuta selvitystä ei anneta.

Suomen edustuston viisumisäännöstön (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) No. 810/2009) yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta) nojalla tekemään viisumin epäämis- ja mitätöintipäätökseen sekä sellaiseen viisumin kumoamispäätökseen, jota ei ole tehty viisuminhaltijan pyynnöstä, saa vaatia oikaisua päätöksen tehneeltä edustustolta. Oikaisuvaatimusohjeet annetaan yhdessä päätöksen kanssa. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa viisumihakemusta koskevan päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti joko suomeksi tai ruotsiksi.

On viisuminhakijan vastuulla tarkistaa, että viisumiin merkityt tiedot ovat oikein!

Viisumia voi hakea aikaisintaan kolme kuukautta ennen aiottua matkaa. Viisumihakemus on voimassa kolme kuukautta hakemuspäivästä lukien. Mikäli matka ei toteudu kolmen kuukauden sisällä hakemuksen jättämisestä, on jätettävä uusi viisumihakemus. Suosittelemme tekemään ajanvarauksen hyvissä ajoin!

Saapuminen Schengen-alueelle

Myönnetty viisumi ei automaattisesti oikeuta maahanpääsyyn. Matkustajan maahantulon edellytykset arvioidaan vielä maahantulotarkastuksen yhteydessä rajalla.

Tulosta

Tämä dokumentti

Muissa ulkoasiainhallinnon palveluissa

Muualla verkossa

Päivitetty 16.12.2018


© Suomen suurlähetystö, Teheran | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot