Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Konsulipalvelut - Suomen suurlähetystö, Teheran : Palvelut : Konsulipalvelut

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Teheran

Embassy of Finland
No. 2, Haddadian St., Mirzapour St.,
Dr. Shariati Ave, Qeytarieh, Tehran 19336, Iran
S-posti: sanomat.teh@formin.fi
Suomi | English | Svenska |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Konsulipalvelut

Suomen ulkomaanedustustot auttavat hädänalaiseen asemaan ulkomailla joutuneita Suomen kansalaisia tai Suomessa pysyvästi asuvia ulkomaalaisia. Ulkoasiainministeriön konsuliasioiden yksikkö Helsingissä hoitaa avustustapauksiin liittyvät tehtävät kotimaassa.

Yhteys hätätapauksissa

Teheranin suurlähetystön puhelinvaihde on avoinna sunnuntaista torstaihin
klo 9:00 – 16:00, puh. +98 (0)21 2351 2000 tai

Suomesta soitettaessa: +358 9 1605 973200.

Virka-ajan ulkopuolella hätätapauksissa voi ottaa yhteyttä suurlähetystön päivystysnumeroon +358 9 1605 5555.

Päivystysnumero on tarkoitettu yhteydenottoihin ainoastaan konsulihätätilanteessa virka-ajan ulkopuolella silloin kun edustusto on suljettu. Päivystysnumero ei ole maahantuloasioita eikä muita yleisiä tiedusteluja varten.

Ulkoministeriön kotisivuilta löytyy lisätietoa hätätapausten hoitoon.

Mobiilisivusto, tekstiviestipalvelu ja RSS-feed

Mobiilisivusto

Ulkoasiainministeriö tarjoaa matkustajalle verkkosivujen lisäksi palveluita mobiilisivustolla ja tektiviestipalveluna sekä mahdollistaa matkustustiedotteiden ja uutisten tilaamisen RSS-feedinä.

Apua matkalla? UM palveluksessanne

Ulkoministeriö haluaa palvella entistä paremmin matkapuhelinpalveluiden avulla kaikkia suomalaisia ja Suomessa pysyvästi asuvia. Palvelut on kehitetty palvelemaan erityisesti silloin, kun he maailmalla liikkuessaan tarvitsevat apua passi- ja konsuliasioissa tai kriisitilanteissa. Matkapuhelinpalvelut ovat käytettävissä tekstiviestein ja mobiilisivuston kautta.

Tekstiviestipalvelu

 1. Tekstiviestipalvelun numero on - myös ulkomailta - 16 358 DNA:n, Elisan ja TeliaSoneran liittymillä. Muilla liittymillä - myös ulkomaisilla - tekstiviestipalvelu toimii numerossa +358 400 358 300. Ulkoministeriö ei veloita palvelun käyttäjää. Käyttäjä maksaa vain lähettämänsä tekstiviestit normaalin, operaattorikohtaisen hinnoittelun mukaan.

2. Mobiilisivuston osoite on m.formin.fi. Mobiilisivuston selaamiseen tarvitset selaimella ja toimivalla tiedonsiirtoyhteydellä varustetun matkapuhelimen tai muun päätelaitteen. Tarvittavat asetukset saat omalta matkapuhelinoperaattoriltasi.

3. Tekstiviestipalvelussa ei ole eroa käytätkö iso tai pieniä kirjaimia viestin lähetyksessä.

Näistä palveluista löytyy tarkempaa tietoa ulkoministeriön kotisivuilta.   

Matkustusilmoitus

Suurlähetystö suosittelee, että Iranissa asuvat ja matkailevat Suomen kansalaiset ilmoittavat henkilötietonsa matkustusilmoitus.fi – sivuston kautta.

MatkustusilmoitusMatkustusilmoitus on palvelu, jossa ulkomaille matkustavat tai muuttavat suomalaiset voivat antaa matka- ja yhteystietonsa ulkoministeriölle. Hätätapauksessa tai kriisitilanteessa ulkoministeriö voi ottaa yhteyttä matkustusilmoituksen tehneisiin. Matkustusilmoitus kannattaa tehdä erityisesti silloin, jos matkustaa riskialttiille alueelle.

Tietojen antaminen on vapaaehtoista ja niitä käsitellään luottamuksellisesti tietosuojasäännösten sekä konsulipalvelulain mukaisesti. Edustustojen ylläpitämistä rekistereistä voidaan antaa tietoja myös muille viranomaisille välttämättömiä viranomaistarkoituksia varten. Muun muassa KELA:lla on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada muilta valtion viranomaisilta tietoja etuuskohtaisen erityislainsäädännön nojalla.

Lisätietoa: Matkustusilmoituksen tekeminen helpottuu

Kriisitilanne ja siihen varautuminen

 Kriisi on tilanne, jossa voimakas muutos olosuhteissa tai mullistus - joko luonnon tai ihmisen aiheuttama - luo epävarmuutta ja vaaraa. Kriisitilanteeksi luetaan suuronnettomuus, luonnonmullistus, ympäristöonnettomuus, poliittiset levottomuudet, sisäiset väestöryhmien väliset yhteenotot tai sotatila. Kriisitilanne voi kehittyä hitaasti tai syntyä hyvinkin nopeasti.

Iran sijaitsee poliittisesti epästabiililla ja seismisesti aktiivisella alueella. Tämän vuoksi maassa asuvien suomalaisten ja matkailevien on syytä tiedostaa mahdolliset riskit sekä varautua niihin ennakoivasti. Tämä on tärkeää, koska matkailija joutuu itse kantamaan lopullisen vastuun tekemästään ratkaisusta.

Ulkoasiainministeriö julkaisee maakohtaisia matkustustiedotteita, joissa on selvitetty kunkin maan sen hetkinen turvallisuustilanne. Ennen matkaa kannattaa selvittää myös Terveyden- ja hyvinvoinninlaitokselta onko kohdemaassa liikkeellä jokin epidemia ja ottamaan selvää matkavakuutukseen liittyvät mahdolliset rajoitukset.

Ohjeet kriisitilanteita varten – valmius- ja evakuointisuunnitelma

 Kriisitilanteen uhatessa tulee rajoittaa tarpeetonta liikkumista kodin ulkopuolella ja seurata tiedotusvälineitä, Suomen Teheranin suurlähetystön ja ulkoasiainministeriön kotisivuja sekä edustuston facebook sivuja. Mikäli mahdollista, kriisialueelta kannattaa poistua tai ainakin siirtää perheenjäsenet pois alueelta. Asemamaassa pysyvästi asuvan Suomen kansalaisen tai perheenjäsenen pyydetään ilmoittamaan suurlähetystölle mahdollisesta siirtymisestään kriisialueelta pois. On hyvä seurata myös asemamaan viranomaisten antamia ohjeita.

Pohjoismaiden ja EU-maiden edustustot ovat velvollisia auttamaan Suomen kansalaisia hätätilanteissa, mikäli paikkakunnalla ei ole Suomen edustustoa.

© Suomen suurlähetystö, Teheran | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot