Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Väljare utomlands kan brevrösta i riksdagsvalet 2019 - Finlands ambassad, Teheran : Aktuellt

FINLANDS AMBASSAD, Teheran

Embassy of Finland
No. 2, Haddadian St., Mirzapour St.,
Dr. Shariati Ave, Qeytarieh, Tehran 19336, Iran
E-post: sanomat.teh@formin.fi
Suomi | English | Svenska |  | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 17.12.2018

Väljare utomlands kan brevrösta i riksdagsvalet 2019

Röstberättigade i finska val som bor eller tillfälligt vistas utomlands kan i fortsättningen brevrösta i alla allmänna val. Kom ihåg att anmäla din adress till befolkningsdatasystemet i Finland. Ett meddelande om rösträtt skickas till alla röstberättigade vilkas adress är känd.

Lagändringen träder i kraft i november 2018 och tillämpas för första gången vid riksdagsvalet 2019.

Rätten att brevrösta gäller röstberättigade utlandsfinländare och sådana röstberättigade som bor stadigvarande i Finland, men som är utomlands under hela den tid man får rösta i hemlandet, dvs. under förhandsröstningstiden och på valdagen.

De som vill brevrösta ska beställa brevröstningshandlingarna från Finland till sin adress i utlandet. När de har fått handlingarna kan de rösta och sända sin röst per post till centralvalnämnden i sin egen kommun. Röstsedeln ska komma fram senast fredagen före valdagen.

Den som röstar ska kalla in två vittnen att närvara vid röstningen. Dessa har till uppgift att genom sina underskrifter intyga röstningen har skett med bevarande av valhemligheten och med respekt för valfriheten.

Brevröstning förväntas förbättra möjligheterna att rösta för många utlandsfinländare och andra röstberättigade som vistas utomlands. Det är dock fortsättningsvis också möjligt att rösta på förhand vid de beskickningar och deras verksamhetsställen som fastställs genom förordning av statsrådet. De röstberättigade som är utomlands kan därmed själva bestämma om de brevröstar eller röstar på förhandsröstningsstället.

Har du anmält din adress till befolkningsdatasystemet?

Är du finsk medborgare och bor utomlands? Glöm inte att anmäla din adress till befolkningsdatasystemet. Ett meddelande om rösträtt skickas till alla röstberättigade vilkas adress är känd.

Blakett för tlyttanmälan: Magistraterna

Anmälan om flyttning kan också göras via en lokal finsk beskickning.

Skriv ut

Uppdaterat 17.12.2018


© Finlands ambassad, Teheran | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter