Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Iranin terveydenhuoltosektorin kaupallinen potentiaali - Suomen suurlähetystö, Teheran : Team Finland

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Teheran

Embassy of Finland
No. 2, Haddadian St., Mirzapour St.,
Dr. Shariati Ave, Qeytarieh, Tehran 19336, Iran
S-posti: sanomat.teh@formin.fi
Suomi | English | Svenska |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Edustustojen raportit, 25.8.2016

Iranin terveydenhuoltosektorin kaupallinen potentiaali

Iranin terveydenhuoltopalvelut ovat varsin laajat ja kattavat, ja Iranissa on korkeaa osaamista esimerkiksi lääkkeiden tuotannon sekä lääketieteellisen tutkimuksen saralla. Kysyntää on muun muassa terveydenhuoltosektorin tuotteille laitteista koulutukseen sekä terveysteknologialle. Iranin terveyssektorilla on investointimahdollisuuksia erityisesti uusien sairaaloiden rakentamisessa ja olemassa olevien vuodepaikkojen uusimisessa. Tähän kaivataan kokonaisvaltaisia ratkaisuja, jätteenkäsittelyn järjestämisestä automatisoitujen sairaala-apteekkien suunnitteluun.

Iran, Teheran
Kuva: Suomen suurlähetystö, Teheran

Terveydenhuolto Iranissa

Iranin terveydenhuolto kattaa 98 % väestöstä. Terveyspalvelut koskevat lisäksi maan 3-4 miljoonaa afgaanipakolaista, joilla on myös opinto-oikeus. Iranissa on yli 20 000 terveysasemaa, 60 lääketieteellistä yliopistoa sekä 200 000 lääke- ja hammashoitoalan opiskelijaa. Iran on koko MENA-alueen terveydenhuollossa ensimmäisellä sijalla ja vuonna 2012 Iranissa kävi yli 20 000 terveysturistia.

Iran valmistaa itse monia rokotteita ja lääkkeitä esimerkiksi syövän, diabeteksen ja masennuksen hoitoon, ja maan lääketeollisuus on merkittävä myös viennin kannalta. Iranissa tehdään korkeatasoista tutkimusta etenkin nanoteknologian, bioteknologian, genetiikan sekä kantasolututkimuksen aloilla. Iranista löytyy 80 % kaikista maailman tunnetuista lääkekasveista, mutta koska tarvittava teknologia puuttuu, näitä ei hyödynnetä ja vain pieni osa menee sellaisenaan ulkomaanvientiin.

Terveydenhuollon kasvavat tarpeet

Iranin kasvava väestö lisää tarvetta kehittää julkisen terveydenhuollon infrastruktuuria ja palveluita. On arvioitu, että maan terveydenhuoltosektori tarvitsee investointeja jopa viiden miljardin USD edestä.

Vastatakseen kasvaviin tarpeisiin Iranissa tullaan lähivuosina rakentamaan yli 100 000 uutta vuodepaikkaa, mikä tarkoittaa yli viittäkymmentä sairaalaa. Lisäksi noin 60 % nykyisistä vuodepaikoista aiotaan uusia. Teknologia uusiin sairaaloihin aiotaan hankkia pääosin ulkomailta, ja tässä suomalaisyrityksillä on otollinen mahdollisuus päästä mukaan suuriin hankkeisiin.

Iranissa on kysyntää erityisesti sairaalatarvikkeille, terveysalan laitteistolle, instrumenteille, syöpä- ja sydäntutkimuslaitoksille, hammashoidon teknologialle, automatisoiduille apteekeille ja  lääkkeiden raaka-aineille. Uusiin sairaaloihin suunnitellaan muun muassa automatisoituja sairaala-apteekkeja. Myös koulutusosaaminen on Suomelle potentiaalinen vientikohde. Sairaaloiden henkilökunta tarvitsee koulutusta uuden teknologian käytössä, ja koulutustarvetta löytyy myös esimerkiksi  sairaaloiden hallinnointi- ja suunnittelutasoilla.

Suomi malliesimerkki ja kiinnostava yhteistyökumppani

Suomalaisten sairaaloiden tasokkuus, yhteiskunnan kustannustehokkuus ja teknologiaosaaminen tekivät vaikutuksen Suomessa vuonna 2015 vierailleeseen Iranin terveysministeriön ja terveysteknologia-alan yritysedustajien valtuuskuntaan.  Iranin terveysministeriössä asiantuntijana työskennelleen Eeva Ollilan toimittama teos Health in All Policies on arvostettu teos maan terveydenhuoltoalan asiantuntijoiden piirissä.

Suomen korkealaatuista terveydenhuoltojärjestelmää pidetäänkin Iranissa malliesimerkkinä, josta Iran haluaa ottaa oppia, kun se uudistaa omaa terveydenhuoltoaan. Iranissa ollaan oltu erityisen kiinnostuneita Suomen hammashuollon mallista ja ennaltaehkäisevästä  terveydenhuollosta.

Iranilaiset yliopistot ovat halukkaita lisäämään yliopistojen välistä yhteistyötä esimerkiksi tutkimusprojekteissa sekä lääkkeiden ja välineiden kehittämisessä. Tieteellinen yhteistyö ja tietotaidon vaihtaminen ovat yksi potentiaalinen vientikohde.

Iran on kiinnostunut erityisesti suorista ulkomaisista investoinneista, yhteishankkeista (Joint Ventures), sekä  Build to Operate-mallista (BTO).

Kokonaisvaltainen lähestymistapa kaupallisiin hankkeisiin

Kun Iranin terveydenhuoltoa tarkastellaan laajempana kokonaisuutena huomataan, että kyse on lukuisten eri sektoreiden ja tarpeiden linkittymisestä  toisiinsa (mm. rakentaminen, jätehuolto, koulutus, ICT). Tämä sektoreiden päällekkäisyys luo monenlaisia kaupallisia mahdollisuuksia suomalaisviennille ja yhteishankkeille.

Iranin terveydenhoidon kehittämisessä tarvitaan muun muassa rakennusalan osaamista, laboratorioita, laitteita, koulutusta, raaka-aineita, ambulanssien valmistusta – ja paljon muuta.

Esimerkiksi vuodepaikkojen tarve ei heijastu pelkästään konkreettisten petien viemiseen, vaan sairaalat täytyy suunnitella ja rakentaa, ne tarvitsevat uutta teknologiaa ja henkilökuntaa on koulutettava laitteiden käytössä. Rakennettaviin sairaaloihin on lisäksi järjestettävä toimiva jätehuolto, sillä tällä hetkellä sairaaloiden jätteidenkäsittely on varsin puutteellista.

Kun Iranin terveyssektorin sisältämiä mahdollisuuksia lähestytään moniuloitteisesti, avautuu näkymät sen sisältämän täyden kaupallisen potentiaalin realisoimiseen.

Tulosta

Päivitetty 7.10.2016


© Suomen suurlähetystö, Teheran | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot